Llywodraeth Cymru

Dyfarnu’r wobr uchaf posibl i ni fel landlord cofrestredig

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru, sy’n rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel ni, yn llunio barn ar ba mor dda yr ydym yn cael ein llywodraethu a sut mae ein gwasanaethau’n perfformio, a pha mor ariannol hyfyw ydym.

 

Rydym yn falch o ddweud bod y rheoleiddwyr eto eleni wedi dyfarnu’r dyfarniad uchaf posibl i ni y gellir ei ddarparu ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel ni. Gelwir hyn yn ‘ddyfarniad safonol.