Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Adroddiad Cynaliadwyedd

Rydyn yn gwybod ein bod yn gneud impact sylweddol a phositif ar y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, a’r pobl sy’n byw ynddynt, a’r amgylchedd o’u cwmpas. Rydym yn benderfynol o wella ein cymwysterau amgylcheddol a chryfhau ein impact cymdeithasol, a sicrhau ein bod yn rhedeg ein busnes yn gyfrifol a chadarn.

Ni yw un o’r cymdeithasau tai cyntaf i fabwysiadau dull o adrodd ar ein perfformiad ar waith amgylcheddol, cymdeithasol a llwyodraethau mewn modd cyson ac mewn dull y gallwn fesur. Mae’r adroddiad yma yn amlygu’n perfformiad a’n effaith ar y tri maes yma – amgylcheddol, cymdeithasol a Llywodraethu I gynnwys amrediad o waith fel effeithlonrwydd ynni ein cartrefi, I falans cydraddoldeb ein Bwrdd.

 

Darllennwch mwy yma

ADRA SUSTAINABILITY REPORT 2020-21_CYM