Adroddiad Cynaliadwyedd

Fel darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru, rydym mewn sefyllfa ddylanwadol i gael effaith cadarnhaol ar yr amgylchedd. 

Rydym yn berchen a rheoli bron i 7,000 o gartrefi ar draws Ogledd Cymru a gallwn wneud gwahaniaeth sylweddol i allyriadau carbon Cymru. 

Rydym wedi ymrwymo i wella ein heffaith amgylcheddol a cryfhau ein heffaith cymdeithasol. 

 

Mae ein adroddiad Cynaliadwyedd yn egluro beth yn union rydym am ei wneud a sut 

Adroddiad Cynaliadwyedd 2023

Datgelu yn erbyn meini prawf

 

Crynodeb

Dyma grynodeb o ambell beth sy’n cael ei drafod yn yr adroddiad llawn. 

12 Themau yr Adroddiad

 • Fforddiadwyedd a Diogelwch 
 • Diogelwch ac Ansawdd Adeiladu 
 • Llais y Preswylydd 
 • Cefnogaeth i Breswylwyr 
 • Creu llefydd 
 • Newid Hinsawdd 
 • Ecoleg 
 • Rheoli Adnoddau 
 • Strwythur a Llywodraethu 
 • Bwrdd ac Ymddiriedolwyr 
 • Llesiant staff 
 • Cadwyn Gyflenwi 

 Dyma 17 Nôd Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloaedd Unedig.

Rydym ni yn credu bod gennym effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol cadarnhaol ar 13 o’r rhain.

Mae tystiolaeth gadarn fod tai da yn cyfrannu at ganlyniadau cadarnhaol yn arbennig o ran iechyd, lles a chyfleoedd.