Canolfan Alwadau

Blwyddyn newydd, oriau agor newydd

Rydym ni yma i chi 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. Ond o 2 Ionawr 2020 ymlaen mae newid bychain i oriau agor ein Canolfan Alwadau.

Os rydych yn ein ffonio ni ar:

0300 123 8084

rhwng 08:00 a 17:30, bydd staff ein Canolfan Alwadau yn ateb eich galwad.

Os rydych yn ein ffonio ni ar ôl 17:30 a chyn 08:00 neu dros y penwythnos bydd ein Gwasanaeth Allan o Oriau yn ateb eich galwad.

Felly peidiwch a phoeni, rydym ni yma i chi bob diwrnod o’r flwyddyn.

 

Ffyrdd o gysylltu â ni

Cofiwch fod sawl ffordd o gysylltu â ni heblaw ffonio: