Sut i gael gartref

Er mwyn cael cartref gyda ni, rhaid i chi fod ar y gofrestr tai.

Mae cofrestr gwahanol ar gyfer siroedd gwahanol.

Cysylltwch â’r Sir yr ydych eisiau byw ynddi i gofrestru.