Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Sut i gael gartref

Mae angen i chi fod ar gorfrestr tai i gael rhentu un o’n tai cymdeithasol. Mae gan bob sir gofrestr tai gwahanol.

Cysylltwch â Cyngor y sir ydych chi eisiau byw er mwyn cofrestru.

Rydym hefyd yn cynnig tai fforddiadwy gyda chynlluniau fel rhentu i brynu, rhan berchnogaeth, neu cartrefi rhent fforddiadwy. Er mwyn cofrestru ar gyfer un o’r cartrefi yma, cysylltwch â Tai Teg er mwyn cofrestru.

Manylion cyswllt ar gyfer bob sir